KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Vok Voodoom
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 7 October 2011
Pages: 113
PDF File Size: 14.26 Mb
ePub File Size: 13.45 Mb
ISBN: 870-8-66968-325-2
Downloads: 96717
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daramar

Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a. Ti radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u elektrine signale. Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara.

Kolikom e jainom top ispaliti odreenu boju zavisi od primljenih informacija o boji i osvetljenosti slike. The New Ossy Oiks Route 8. Prvo pravo reenje javlja se u Sjedinjenim Amerikim Dravama u obliku provodnika ice smetenog unutar drugog cev i naziva se koaksijalnim vodom jer oba provodnika imaju istu osnovinu.

Digitalni signal takoe prenosi i podatke vezane za proveru i korekciju greaka tako da se mogunost netanog tumaenja signala jo kablovskii smanjuje.

Televizija, reprezentacija i rod Documents. Tipina arhitektura takvih CATV sistem se naziva tree-and-branch stablo i grane. Veliki je problem sisem vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se slobodno iri kablom koji nema nikakvih prepreka.

Kabelska televizija i Internetfree-zg. Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja izolacije, pa se spajanje izvodi uz hlaenje.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents. Ti digitalni podaci su zapravo video signal u nekom formatu slino kao video fajlovi na raunaru. Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Zbog toga se takvi kablovi obavezno pune gasom pod pritiskom koji se neprestano nadgleda na krajevima i uzdu trase kabla.

  DO AMOR STENDHAL PDF

Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Kada ih pogodi mlaz iz topa take zasetle. Iza ploe nalaze se filteri koji svetlost razlau na primarne boje crvenu plavu i zelenu. Zraci potom prolaze kroz elektrodu i udaraju u fotoosetljivu plou koja emituje elektorne. Danas se veinom projektuju kablovske mree u koje su implementirani optiki kablovi, tako da se siwtem kombinacija optikih i koaksijalnih kablova da bi se doveo krajnji signal do korisnika.

Naslovna | Telefonkabl

Televizijski prijemnik radi obrnuto od televizijske kamere: Na ulasku u optiko vlakno elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo kbalovski elektrini signal. Zraci udaraju u fosforne takice na ekranu koje su organizovane u grupama po tri, svaka reaguje na jednu osnovnu boju. Kablovska kablovsmi Internet Televizija – Seminarski Documents.

Izloenost, povjerenje i manipulacije: Skeniranje svake scene vri se 25 puta u sekundi ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal.

Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Usled smetnji ili preslabog signala moe se desiti da se prijem prekine i nestane, ali ako je prijem u redu slika je istog onog kvaliteta kakav je i poslat.

Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su bile najee korieni u telekomunikacijskim podrujima na duim relacijama. U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici. Taj signal sa tog udaljenog mesta je kablovskki dovesti do glavne stanice. Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti.

  RADU CINAMAR-12 ZILE-O INITIERE SECRETA PDF

Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui. Analogna televizijaKod analogne televizija kablovskj koriste razliiti video-standardi za format slike. Nedostatak analognog pristipa je u tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje.

Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana u samom radio talasu.

Nemanjina povelja Splianima Documents. Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Video kamera funkcionie na sledeem principu: Published on Jul View Download 4. Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Koaksijalni kablovi se najvie koriste u digitalnom prenosu, jer su tada isplativiji zbog manjih gubitaka. Tv signal to znai da je distribitivni njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali.

Razlika izmeu digitalnog i analognog signala je u tome to kod digitalnog signala ili imate signal ili nemate.

Pitanje je samo koliki e se gubitak kvaliteta primiti dustributivni slici prenesenoj analognim putem to je vie umova to analogni sistem sve vie gubi kvalitet i slika postaje prljavija. Kvalitet ne zavisi od smetnji. Prvi optiki kabl u Srbiji je poloen Postupak se izvodi pod mikroskopom pri emu distributini za zavarivanje koristi elektrina energija. Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio. Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove.