GAYA PEMBELAJARAN VAK PDF

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN GAYA BELAJAR VAK (VISUAL AUDITORY KINESTETIK). Transcript of Copy of Gaya Pembelajaran. Gaya Pembelajaran Pelajar Perasa dan Gaya pembelajaran VAK Howard Gardner Dunn & Dunn. Azizan, Abd Wahab () Hubungan antara gaya pembelajaran dengan The three categories of learning styles by VAK model are visual.

Author: Kabar Gakora
Country: Myanmar
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 12 November 2010
Pages: 487
PDF File Size: 1.28 Mb
ePub File Size: 19.58 Mb
ISBN: 774-1-89517-409-5
Downloads: 48071
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dishakar

Walau bagaimanapun, fasilitator harus memberi fokus sekurang-kurangnya kepada tiga bentuk gaya pembelajaran yang utama iaitu 1 Visual, 2 Auditori, dan 3 Kinestetik Kajian oleh Neuro Linguistic Programming. Your Account Log Out. vka

GAYA PEMBELAJARAN

Adakah anda cuba melihat perkataan? Mengabaikan arahan dan memikirkan semasa melaksanakannya? Menggunakan kata panggil yang betul dan berbudi bahasa. Suka belajar mengikut ppembelajaran waktu atau suka belajar sekiranya lebih masa diberi untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara. Ingat dengan baik apa yang telah dilakukan bersama? Bercakap sambil atau melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti?

A total of students form 4 at secondary school in Kota Setar District involved in the study. Adakah anda suka secara terus, berhadapan atau pertemuan peribadi? Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan oleh guru. The respondents comprised of male and female students. Mengumpul dan mengelaskanmengikut kategori. Menggunakan pergerakan dan air muka. Suka belajar secara sendirian.

  DNV-OS-J101 PDF

Adakah anda suka situasi deskriptif? Understands information best when they SEE it. Suka belajar sesuatu mata pelajaran pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa.

Suka belajar dengan rakan sebaya. The result showed that the students’ learning styles were mainly of auditory category, second was kinesthetic category and third was visual category. Remembers what they DO very well. pekbelajaran

Suka belajar dalam pasukan. Memerlukan bantuan daripada aplikasi komputer. Terlupa muka tetapi ingat nama?

Terus mencuba atau mencuba di komputer lain. Terlupa nama tetapi ingat mukanya? Study with a friend so you can talk about the information and HEAR it, too. Ingat apa yang telah bicarakan? Lebih suka mendengar radio, musik atau membaca? Adakah anda suka menunjukkan sesuatu? Lakukan pdmbelajaran mereka dan berikan mereka melihat bagaimana dibuat atau minta mereka melakukan? Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya.

Jurnal Pendidikan Matematika

Membunyikan perkataan atau menggunakan pendekatan fonetik? Pelajar yang impulsif bertindak secara spontan manakala pelajar yang reflektif berfikir sebelum bertindak. Make a video show. Mana-mana satu model boleh dipilih untuk digunakan. Kertas A4 lakar format Dan tranpiransi Lukis semula 2 helai satu kumpulan Borang Penilaian rakan sebaya.

  ANSYS WORKBENCH SOFTWARE TUTORIAL WITH MULTIMEDIA CD RELEASE 12 PDF

Guru memanggil nombor dan murid membentangkan hasil kerja di transparansi 4. Gemarkan dialog epmbelajaran perbualan atau mendengar watak yang bercakap? MI-Interpersonal Mengumpul dan mengelaskanmengikut kategori. Suka bercakap dengan seseorang atau bercakap kuat semasa bekerja? Adakah vai memerlukan gambar atau rajah? Model Gaya Pembelajaran oleh Dunn dan Dunn menyatakan gaya pembelajaran seseorang.

There was a problem providing the content you requested

Adakah anda memerhatikan air mukanya? Otak Kiri atau Otak Kanan. The tactile-kinesthetic learner must DO things for them to have the best chance of learning. Berkomunikasi, menganalisis, menjana idea.

Terganggu oleh aktiviti di sekeliling? Results from the correlation test indicated positive but weak.

Panggil meja-bantuan, tanya jiran? Suka belajar dengan bimbingan guru. Suka perkataan rasa, sentuh dan pegang. Boleh belajar dalam jangka masa yang pendek atau panjang.